www.dermalanya.com

Kılcal Damar ve Varis Tedavisi

Kılcal varisler (spider venler), deri yüzeyinde kırmızı veya koyu mavi renkle görülen yüzeysel damar genişlemeleridir. En sık bacaklarda görülür. Bunun yanında yüz, karın vb. değişik bölgelerde de bulunabilirler.

Damarlar tek tek kıl gibi bulunabileceği gibi birleşerek bir örümceği andıran görüntüler verebilir. Küçük bir alanı kaplaması halinde çok belirgin görülmeyebilir. Fakat geniş alanları kapladığı takdirde ciddi figür sorunları doğurabilir. Hastalar iğnelenme, yanma gibi ağrı şikayetinden bahsederler. Bu tür yakınmalar daha çok geniş mavi damarlanmalarda görülür.
Kılcal varisler (Spider venler), lazer ve skleroterapi gibi yöntemlerle yok edilmektedir. Damarlar bu yöntemlerle % 80-90 oranında yok edilebilir. Kalanlar ise genelde çok daha ince bir hal alır.

Damar genişlemelerinin etkeni nedir?
Spider venlerin ana etkeni tam olarak bilinmemektedir. Ailevi yatkınlık en önemli etkendir. Yakınma, kadın ve erkeklerde görülmektedir. Fakat en sık kadınlarda görülür. Kadınlarda daha sık oluşması hormonal etkenleri ön plana çıkarmaktadır. Blue çağı, doğum kontrol haplarının kullanımı, hamilelik veya hormon replasman tedavileri sorunun artmasına neden olmaktadır. Dar kıyafet giyimi sorunu artırıcı bir etkendir. Fakat hepsinden daha önemli etken genetik yatkınlık olarak gösterilmektedir. Yüzde oluşan kılcal damarlar ana etkenin güneş ışığı olduğu kabul edilmektedir.

Bacaktaki damarların lazer ile tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Lazerler 20 yıldan fazla süredir damar tedavisinde güvenle kullanılmaktadır. Lazerde kullanılan ışık dalga boyu damar içinde bulunan kandaki hemoglobin isimli madde tarafından emilir ve açığa çıkan ısı etkisi ile damar büzüştürülür. İşlem anında damar büzüşmesi hemen görülür. İşlem sırasında deri sürekli soğutularak açığa çıkan damar içindeki ısının çevre dokuları etkilemesi engellenir. Soğuk uygulama aynı zamanda işlem sırasında oluşabilen ağrıyı azaltmak için de önemlidir.